Contact: info@islamichina.com

Halal Restaurant Search

Zhengzhou Halal Restaurants

Facebook

Facebook Image

Home Zhengzhou Halal Restaurants

Zhengzhou Halal Restaurants

Zhengzhou Halal Restaurants, Zhengzhou Muslim Restaurants, Halal food in Zhengzhou, Muslim Food in Zhengzhou.
 
There is a large Hui Muslim population in Zhengzhou. Therefore it is quite easy to find Halal restaurants in Zhengzhou serving local Zhengzhou Halal food. Muslims in Zhengzhou strictly stick to Halal diet. In Zhengzhou, you can also find Halal restaurants serving Xinjiang Uyghur cuisine; Lanzhou beef noodles is served in many small Halal restaurants in Kunming.

 

Zhengzhou Halal Restaurants
Dongfang Danni Restaurant

Cuisine: Arabian Cuisine
Add: No. 2, Chengbei Road, Guancheng District, Zhengzhou
Tel: 0371-66348999
Location: 

More Details